Numer konta

Numer konta Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie: Nazwa Posiadacza Rachunku: Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie Bank Pekao 70 1240 2311 1111 0011 0216 3930 Umowa z darczyńcą 

deklaracja członka

Zachęcamy do wstępowania do Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie. Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Deklarację podpisaną przez Oświadczającego o wstąpieniu do Stowarzyszenia należy wydrukować, podpisać i przesłać na adres: Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie , ul. Piotra Skargi 2 38-400 Krosno  deklaracja członka

statut

Załącznik nr 2 do protokołu Założycielskiego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie z dnia 7 lipca 2020 r. Statut Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie przyjęty przez Założycielskie Walne Zebranie Członków w dniu 7 lipca 2020 r. Rozdział I Przepisy ogólne Cele stowarzyszenia § Czytaj dalej…