Projekt Pomoc Uczniowska

 Koleżanki i Koledzy, Uczniowie „Kopernika”! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej, Samorząd Uczniowski uruchomił program Pomocy Uczniowskiej. Skontaktowaliśmy się z uczniami, którzy chcieliby podarować swój czas drugiej osobie, by podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jeżeli macie trudności ze zrozumieniem danego zagadnienia, tematu, działu czy rozwiązaniem problemu – nie bójcie się zgłosić o pomoc i wskazówki. Czytaj dalej…

Europejski Dzień Języków Obcych w “Koperniku”

W dniu 25 września będziemy świętować w I LO  Europejski Dzień Języków Obcych. Ten dzień zawsze był okazją do wspaniałej szkolnej zabawy i integracji całej społeczności szkolnej. W tym roku , ze względu na zagrożenie epidemiczne, z konieczności będziemy świętować trochę  inaczej, jednak nie może zabraknąć  tego święta w szkolnym kalendarium. Organizatorzy tegorocznej edycji , Czytaj dalej…

Uwaga! Stypendia unijne 2020

Informacja podana poniżej jest do pobrania tu:   Stypendia UE Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium UE proszone są o założenie konta w generatorze wniosków. Link: https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/logowanie-b Wszelkie informacje dot. stypendium znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2 (zakładka „Dokumenty do pobrania) W celu usprawnienia prac nad wnioskami stypendialnymi, prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie chęci ubiegania Czytaj dalej…

Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. M. Kopernika w Krośnie

Z radością informujemy, że w dniu 7 lipca 2020 r. z inicjatywy Dyrektora I LO  Pana Ryszarda Józefczyka oraz grupy aktywnych mieszkańców Krosna – absolwentów krośnieńskiego „Kopernika” odbyło się zebranie, na którym jednogłośnie podjęto uchwałę o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.      Członkowie założyciele uchwalili Statut Stowarzyszenia Czytaj dalej…

Stypendia “Nie zagubić talentu”

Program wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu” STYPENDIA / NAGRODY Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Wzory wniosków do pobrania dostępne będą po 7 lipca br. Link: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/365-program-wsparcia-mlodziezy-uzdolnionej-nie-zagubic-talentu  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się kontaktować pod nr tel. 17 743 31 85 lub mailowo: j.urban@podkarpackie.pl Załączniki: Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu” Czytaj dalej…

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla Kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Drodzy Kandydaci do klasy dwujęzycznej  I A        Niniejszym, podajemy do wiadomości listę Kandydatów do oddziału dwujęzycznego I A , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  Próg zaliczeniowy wynosił  30% punktów czyli 15 pkt na sprawdzianie. Wszyscy obecni na I terminie sprawdzianu uzyskali pozytywny wynik testu. Serdecznie gratulujemy Kandydatom. Szczegółowe wyniki sprawdzianu oraz przeliczenie na Czytaj dalej…