Dla ucznia

Materiały dydaktyczne z przedmiotów   Tematy projektów edukacyjnych dla klas II gimnazjum   Wybierz przedmiot z listy po lewej. —————————————-  Informacje pedagoga szkolnego  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O  INDYWIDUALNY PROGRAM /TOK NAUKI   KTO MOŻE UZYSKAĆ ZGODĘ NA IPN, ITN? 1. Indywidualny program lub tok nauczania może być przyznany uczniowi, wykazującemu szczególne uzdolnienia poznawcze ogólne lub Czytaj dalej…