Dokumenty szkolne

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów szkolnych obowiązujących w naszej szkole: Zasady organizacji i funkcjonowania I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie w czasie epidemii SARS-Cov-2, zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla szkół …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 4-LETNIEGO LO NA 2020-2021 ( z małą poprawką dot. Czytaj dalej…