Dokumenty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice! W dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00  zostaną ogłoszone listy  kandydatów zakwalifikowanych  do poszczególnych oddziałów klas pierwszych oraz listy osób niezakwalifikowanych i przesuniętych do innych szkół. Listy będą dostępne w budynku szkoły na parterze obok Sali 006.  W/w informacje można tez uzyskać   na stronie Czytaj dalej…