Język angielski

Wyniku matury próbnej 2013 Materiały do ćwiczeń Tourism Sytuacje tematyczne Poniżej znajdują się linki otwierające pliki z pytaniami wraz z odpowiednikami w języku angielskim, przydatnymi w różnych sytuacjach tematycznych. Sytuacje tematyczne 1 Sytuacje tematyczne 2