Krok w przedsiębiorczość

“Człowiek- najlepsza inwestycja” Nasza szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie bierze udział w realizacji innowacyjnego Projektu “Krok w przedsiębiorczość”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 3 “Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. Liderem Projektu jest Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Czytaj dalej…