Medal Kopernikowski

Od roku 1977 w I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie przyznawany jest “Medal Kopernikowski” dla absolwentów szkoły, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, a także dla uczniów twórczych, finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz wszystkich rozsławiających i przynoszących chlubę szkole. Otrzymali Medal Kopernikowski Rok 1977 Marta Dubis, Ewa Rusek, Marek Guzik, Antoni Przyprawa, Lucyna Czytaj dalej…