Rada rodziców

KONTO RADY RODZICÓW Informujemy Rodziców i Przyjaciół szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które odprowadzane są składki wpłacane przez rodziców. Poniżej podajemy numer konta Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie: BANK PEKAO S.A. 72 1240 2311 1111 0010 2819 1888 ——————————————– ROK SZKOLNY 2015/2016 Rada Rodziców Gimnazjum Dwujęzycznego Przewodniczący RP: Zbigniew Pięta IIb Z-ca Przewodniczącego: Magdalena Czytaj dalej…