Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

19 kwietnia 2016 r. została uroczyście, w obecności władz uczelni (prorektor prof. Urszula Paprocka-Piotrowska), podpisana umowa o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim .Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników naukowych KUL. Zajęcia odbywają się cyklicznie (kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego) w naszym liceum. Możemy też brać udział w zajęciach na Czytaj dalej…