Fundacja Czerneckiego EFC

Edukacyjna im. prof. Romana Czerneckiego EFC Fundacja EFC od 2009 roku realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.   Wśród stypendystów są laureaci i finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie.   Fundacja, kierując się wizją fundatora Czytaj dalej…