Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert 29.01.2018 – “Remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię chemiczną Formularz oferty ——————————————————— Nabór na stanowisko referenta administracyjno-gospodarczego do dnia  05.02.2018 r I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie informuje, że termin rozstrzygnięcia naboru na stanowisko referenta administracyjno-gospodarczego zostaje przesunięty na 28.02.2018r.   Archiwum