Zasady rekrutacji

ZASADY  REKRUTACJI DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Uczniem  Gimnazjum  Dwujęzycznego im.Mikołaja Kopernika zostaje kandydat, który: Złoży  formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wyznaczonym czasie, Przystąpi do sprawdzianu kwalifikującego i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych, Potwierdzi wolę podjęcia nauki  w Gimnazjum , dostarczając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik sprawdzianu szóstoklasisty.   PUNKTY  REKRUTACYJNE Czytaj dalej…