Hymn

Jak każda porządna szkoła, Nasze Liceum posiada swój Hymn. Pieśń ta, jakże bliska każdemu kto kiedykolwiek “był, jest lub będzie” związany z I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, powstała w 1976 roku. Muzykę skomponował prof. Krzysztof Kasprzyk, natomiast słowa są dziełem Pani Profesor Jadwigi Olbrycht. Jak łatwo się domyślić, gremialne wykonanie tej pięknej Czytaj dalej…