stowarzyszenie

Koleżanki i Koledzy Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie !

 

Co roku Naszą krośnieńską Alma Mater, Naszego Kopernika opuszczają kolejne roczniki Absolwentów. Nasze drogi w sposób naturalny kierują się w różne części kraju i świata . Tracimy kontakt z koleżankami, kolegami i nauczycielami, z którymi przez lata nauki w Liceum byliśmy razem . Byliśmy razem w najpiękniejszym dla nas okresie życia, kiedy byliśmy młodzi, u progu dorosłości, pełni energii, marzeń i planów na przyszłość.

Myślę, że wielu z Was Koleżanki i Koledzy Absolwenci Naszego Kopernika odczuwało brak istnienia organizacji, która integrowałaby nasze środowisko, organizowała spotkania rocznicowe, utrzymywałaby łączność między nami a zarazem podtrzymywała tradycje Naszej Szkoły .

W odpowiedzi na to wśród Absolwentów Naszego Kopernika różnych roczników, przy pełnej akceptacji Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkoły powstała inicjatywa powołania Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W gronie piętnastu członków założycieli w dniu 7 lipca 2020r. powołaliśmy Nasze Stowarzyszenie, uchwaliliśmy Statut oraz powołaliśmy organy Stowarzyszenia . Dokonaliśmy niezbędnych czynności urzędowych związanych między innymi z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiem, że obecny czas z powodu pandemii koronawirusa jest teraz niezwykle trudny dla każdego z nas. Nasze myśli kierują się przede wszystkim troską o rodziny i zdrowie. Pandemia pokrzyżowała również plany Stowarzyszenia. Zamierzaliśmy m.in. zorganizować uroczystości i bal wszystkich roczników Absolwentów z okazji 120-lecia istnienia Szkoły oraz przyczynić się do wydania opracowania w formie książki, obejmującej historię i losy wszystkich nauczycieli uczących na przestrzeni 120 lat w Koperniku . Mam jednak nadzieję , że ten czas pandemii minie i będzie z punktu widzenia późniejszych lat, choć trudnym i bolesnym, to jednak tylko epizodem w naszym życiu.

Drogie Koleżanki i Koledzy Absolwenci Kopernika serdecznie zapraszam i zachęcam Was do wystąpienia w szeregi Stowarzyszenia. Każdy z Was tworzy historię Naszej Szkoły. Chcemy się Waszymi doświadczeniami podzielić z innymi Absolwentami oraz obecnymi uczniami Szkoły. Zamierzamy m.in. wspierać, w tym formie stypendium aktualnych uczniów oraz Absolwentów Kopernika, organizować spotkania Absolwentów, Nauczycieli oraz podtrzymywać tradycję i historię Liceum. Chcemy również wspierać bieżącą działalność Naszej Szkoły.

Jesteśmy otwarci na Wasze inicjatywy, pozytywną energię.

Spotkajmy się w Naszym Stowarzyszeniu.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Artur Lipiński